Čo Vás čaká? (pre kandidáta)

Priebeh

  1. Stretneme sa v Progressbare na Dunajskej 14
  2. Ponúkneme Vám kávičku, vodičku a niečo pod zub, aby ste sa u nás cítili príjemne
  3. Prebehneme si niekoľko základných pravidiel
  4. Zodpovieme akékoľvek Vaše otázky
  5. Dáme Vám podpísať toto čestné vyhlásenie (link) s povolením o natáčaní
  6. A pustíme sa do samotného natáčania

Dresscode

Hoci to nie je najdôležitejšia vec, venujte jej pozornosť. Prosíme Vás, aby ste na natáčanie prišli oblečení v inom ako bielom vrchnom odeve – košeľa, blúzka, tričko… Budete totiž pred bielym pozadím a kazilo by to vizuál videa. Ostatné farby a vzory oblečenia sú samozrejme vítané, chceme aby ste sa cítli dobre a pohodlne.

Video

Vo videu nemáme žiadného moderátora. Otázky si ťaháte sami, v prvej časti sú to kartičky položené na stole, v druhej a tretej časti sú vytlačené na papierikoch a ťaháte si ich z pohára. Nikto Vám nebude do toho vstupovať, ako otázku pochopíte, tak na ňu aj odpoviete. Na všetky otázky máte presne stanovený čas, ktorý si môžete priebežne sledovať. Ak budete na konci s časom my vás na to upozorníme. Vtedy Vás poprosíme, aby ste čo najskôr dokončili vetu, lebo inak budeme musieť zostrihnúť vašu odpoveď vzhľadom na zachovanie rovnakých podmienok pre všetkých kandidátov. Všetky časti videa sú konkrétnejšie popísané nižšie.

Video má 3 sekcie: základné/osobné otázky, morálna dilema a politicky orientované otázky.

Najskôr prídete a usadíte sa na stoličku, predstavíte sa (meno a priezvisko, za akú stranu kandidujte, prípadne vaše číslo na kandidátke) a stlačíte zvonček, čím spustite časomieru a môžete začať odpovedať na otázky.

1.časť – Všeobecné otázky

Na začiatku sú otázky orientované na osobnostnú stránku (otázky, typu aký je váš obľúbený spisovateľ,…) máte na to 1 minútu a 30 sekúnd. Otázky sú v podobe kartičiek, ktoré si môžete ťahať v ľubovoľnom poradí a chceli by sme Vás poprosiť, aby ste sa pri nich veľmi nezdržovali, a každej nechali minimálne množstvo času, aby ste ich zodpovedali čo najviac a naši diváci – vaši voliči sa dozvedeli o Vás čo najviac informácií. Tieto otázky sú naozaj jednoduché, typu aký je Váš obľúbený spisovateľ a podobne.

2.časť – Morálne dilemy

Druhá v poradí nasleduje morálna dilema. Najprv si z pohára vytiahnete 1 morálnu dilemu, ktorú prečítate nahlas do kamery. Potom bude strih a Vy dostanete 1 minútu na premyslenie odpovede, nakoľko to nie je ľahká otázka, a nakoniec budete mať minútu na zodpovedanie a vysvetlenie Vašej odpovede.

3.časť – Politicky orientované otázky

Poslednú časť sme nazvali politické otázky, ale v podstate ide skôr o tradičnejšie programové otázky a otázky zamerané na vašu či už súčasnú alebo budúcu politickú činnosť. Vytiahnete si vždy 1 otázku a budete mať 1 minútu priestor na jej zodpovedanie (čas môžete ,ale nemusíte využiť naplno), celkovo si vytiahnete 4 otázky. Tri otázky budú náhodné a posledná 4. dobrovoľná a ľubovoľne zvolená. Čas sa Vám začne odpočítavať po prečítaní otázky.

4.časť – Záver

Na záver môžete povedať veľmi krátky odkaz vašim voličom- nejaké 2 vety – (použije sa na titulky)

Pokyny vo forme PDF dokumentu aj s kompletným zoznamom otázok posielame na vyžiadanie.